Nieuwe omgevingswet

Nieuwe omgevingswet

In 2022 zal er een nieuwe omgevingswet ingaan. Het positieve hieraan is dat deze nieuwe wet een aantal dingen zal gaan veranderen. Niet alleen voor bedrijven en burgers, maar ook voor de overheid. Er gaan een aantal verschillende wetten samengevoegd worden en er vinden grote inkortingen plaats. Deze samenvoegingen en inkortingen hebben effect op de leefomgeving. Er is veel dat valt onder de leefomgeving, zoals bodem, lucht, water, natuur, cultureel erfgoed en infrastructuur. De nieuwe omgevingswet brengt dus veel veranderingen met zich mee. De wet werd al een aantal keer uitgesteld, want er moet veel veranderen en mensen moeten zich aanpassen. Iedereen, maar vooral bedrijven kunnen op vele manieren hulp krijgen met het aanpassen aan nieuwe wetten. Met de nieuwe wet bundelt en moderniseert de overheid in een nieuwe wet alle wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening.

De wetten die de nieuwe omgevingswet maken

Er gaan voor deze nieuwe omgevingswet dus een aantal wetten samengevoegd worden. Er gaan 26 bestaande wetten samengevoegd worden tot 1 wet. Dit is dus al een grote verandering, maar er gaat nog iets vereenvoudigd worden. Er gaan namelijk 5000 wetsartikelen teruggebracht worden naar 350 artikelen. Ook worden de 120 algemene maatregelen van het bestuur teruggebracht naar 4. Dit zijn het besluit bouwwerken leefomgeving, besluit kwaliteit leefomgeving, besluit kwaliteit leefomgeving en het omgevingsbesluit. Dit zal het uitgangspunt vormen voor de nieuwe wet voor de hele leefomgeving. De wet is bedacht, zodat lokale problemen ook lokaal opgelost kunnen worden en er wordt gehoopt plannen voor het milieu en natuur beter op elkaar af te kunnen stemmen en zo meer duurzame projecten te stimuleren.

Al een aantal keer uitgesteld

De nieuwe omgevingswet is al een aantal keer uitgesteld. Dit komt doordat het best een grote verandering is. Er wordt veel aangepast en bedrijven moeten rekening houden met de aanpassingen. Het is gewoon een grote verandering die tijd nodig heeft. Al sinds 2017 wordt deze nieuwe wet gepland. In 2022 zal deze dan eindelijk ingaan en gaan er dingen veranderen omtrent leefomgeving. Zo kunnen alle grote aanpassingen rustig doorgevoerd worden en heeft iedereen tijd gehad om zich in te lezen en zich voor te bereiden.

Je aan de wet houden

Voor iedereen is het belangrijk om zich aan de wet te houden. Dit wordt ook wel in compliance met de wet zijn genoemd. Voor zowel bedrijven, burgers als de overheid is het belangrijk om zich te houden aan de geldende wetten en regels. Ook aan de nieuwe omgevingswet zal iedereen zich moeten gaan houden. Met een hulpprogramma is het makkelijker om op een plek alle geldende wetten en regels makkelijk te overzien. In dit programma is alles snel te zien en staat alles over de huidige wetten en regels inclusief wijzigingen. Het is overzichtelijk en alles is op een plek te zien. Zo is het misschien makkelijker om in compliance te zijn. Ook nu kun je als bedrijf of zelfstandige al aan de slag gaan met de nieuwe omgevingswet. Je kan nu al kijken wat er gaat veranderen en wat je te wachten staat. Zo kun je voorlopen op de veranderingen en je vast aanpassen.