Ontslag op staande voet? Een pro deo advocaat helpt u goed

ontslag

Ontslag op staande voet? Een pro deo advocaat helpt u goed

Als je op staande voet wordt ontslagen zal de verbijstering groot zijn.

Probeer toch rustig te blijven en neem gelijk contact op met een advocaat arbeidsrecht. Zo ben je direct in actie gekomen en kan zo snel mogelijk worden begonnen met de juridische kant van het ontslag. De advocaat arbeidsrecht zal voor jou het ontslag op staande voet aanvechten. Hoe eerder daarmee begonnen wordt, hoe beter.

Ontbinden van arbeidscontract

Een arbeidscontract stopt op het moment, dat het ontslag op staande voet plaatsvindt.

Dit mag een werkgever echter alleen doen in bijzondere situaties.

Hiervoor moet een dringende reden zijn. Onder dringende redenen vallen: 

  • werkweigering;
  • het bekendmaken van bedrijfsgeheimen; 
  • stelen of anderen in gevaar brengen.

Je werkgever noemt jou direct wat hij als dringende reden acht. De gebeurtenis die aanleiding geeft tot het ontslag op staande voet mag niet te lang geleden zijn. Het ontslag dient dus vrij snel na de gebeurtenis plaats te vinden. Je werkgever zal bewijs voor de dringende reden moeten kunnen aantonen. Als het goed is, krijg jij een brief mee waarin staat wat de reden is voor het ontslag op staande voet.

Andere regels bij ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet gelden andere regels dan bij normaal ontslag. Is juridische hulp door een advocaat arbeidsrecht voor jou onbetaalbaar, dan kan jij toch hulp krijgen. In zo’n geval kan je aankloppen bij een pro deo advocaat, die het ontslag op staande voet aanvechten kan.

Pro deo advocaat

Een advocaat van onvermogen is hetzelfde als een pro deo advocaat.

Deze advocaat kan dus uitkomst bieden wanneer jij de rechtsbijstand niet zelf kan betalen.

Er is dan subsidie mogelijk. Hierbij worden niet alle kosten vergoed, maar wel het overgrote deel. De hoogte van je eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen. De advocaat die jou gaat bijstaan zal aangeven wat jouw eigen bijdrage gaat worden.

Eigen bijdrage

Hierbij een indicatie van de eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor het jaar 2020 geldt dat de eigen bijdrage minimaal € 203 en maximaal € 853 bedraagt. Dit is afhankelijk van jouw inkomen en de samenstelling van jouw gezin. Hoe hoger jouw inkomen, hoe hoger jouw eigen bijdrage. Wil je adequaat worden bijgestaan door een gedreven advocaat zonder hiervoor hoge kosten te betalen? Neem contact op met een advocaat die pro deo werkt. Er is altijd juridische bijstand bij jou in de buurt te vinden.